Media about us






Flood Resilience Portal about Flood Resilience Game – User experience


PreventionWeb about Evacuation Challenge Game



The Water, Energy and Food security portal about The Nexus Game









Partycypacja Obywatelska: Planowanie partycypacyjne w Karpaczu [PL]





Games for Sustainability: Resources




Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych: Gry internetowe: Gra z Klimatem i Gra o Las [PL]


Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej: Zielone gry – Gra z klimatem [PL]


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin: Gra z klimatem i MDKK [PL]


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: GREEN&GREAT [PL]


Obserwatorium Społeczne: Gra Laudato si [PL]




Tygodnik Katolicki Niedziela: Prosta gra z potężnym przekazem [PL]



Nexus – the water, energy & food security resource platform: Learning//The Nexus Game



PreventionWeb: Flood Resilience Game



PreventionWeb: Gifts of Culture






Gość Wrocławski: Laudato si’ na planszy [PL]





Stowarzyszenie Żółty Parasol: Zajęcia LOFI Robot w Klubowym Centrum Dzieci i Młodzieży [PL]




Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved